Banana ba rotloediwa go tsenya letsogoKgosi Makgabana Tsiane wa Takatokwane mo kgaolong potlana ya Letlhakeng o supile lesokolela ka banana ba motse wa gagwe ka a re ga ba tsenye letsogo mo mererong ya ditlhabololo tsa motse.
E rile a bua mo potsolosong bosheng, Kgosi Tsiane a re gangwe le gape o leka go bua le banana gore ba inaakanye le go nna le seabe mo ditlhabololong tsa motse mme maiteko a gagwe a sa atlege.
A re le fa go bidiwa diphuthego tse di itebagantseng le dikgang tse di amang bone, banana ga ba ke ba itshwenya.
Kgosi Tsiane o supile fa batsadi ba dirile motlhala go isa motse kwa pele mme jaanong go le mo maruding a banana go tsweledisa fa batsadi ba emeng teng. O kaile fa seabe sa banana se tlhokega mo kgodisong ya motse ka ba ka ntsha megopolo e e botlhokwa go tlhabolola motse.
O ne a supa gape fa basha ba sa iphe nako ya go dirisa mananeo a puso go itshetsa, a kaya fa bontsi jwa bone ba tlogela dikgwebo tse ba thusitsweng ka tsone go phutlhama.
O gakolotse banana go tsaya mananeo a tsia ka puso e lwa ka bojotlhe go namola Batswana mo lehumeng la nta ya tlhogo le gone go lwantsha letlhoko la ditiro le le amileng banana thata.
A re mananeo a, a ka thusa banana ka ba ka kgona go itirela mebereko ka one ba bo ba thapa le banana ka bone.
E rile a ama tsa ditlhabololo tsa motse, Kgosi Tsiane a supa fa motse wa gagwe o gatetse pele ka e le mongwe wa e e akotseng lenaneo la go rudisa itsholelo ka ba agetswe ntlwana ya borutelo, matlwana a boroko a barutabana le matlo a supa a BHC a a sa ntseng a agwa.
Mo go tse dingwe, Kgosi Tsiane o supile matshwenyego ka maduo a a a kwa tlase a dikole tsa motse oo, a supa fa ba leka bojotlhe go bontsha bana mosola wa thuto.
A re o buisantse le dialogane tsa motse gore ba ne ba etela dikole go fa bomonnaabone mafoko a kgothatso le gone go amogana le bone maele gore ba kgonne jang go fenya ditlhatlhobo.
A re ba dirile komiti e e bidiwang Circle of Support e e itebagantseng le go batla bana ba ba duleng mo sekoleng ba ya go nna kwa merakeng le kwa masimo mme ba ba busetse kwa sekoleng.
A re maiteko a, a ka kgonega fela fa batsadi ba ka dirisana le bone, a supa gape fa tswaragano gareng ga batsadi le barutabana e ka tsisa maduo.
Kgosi Tsiane o ne a kopa batsadi go godisetsa bana ba bone mo tumelong gore ba tle ba iphaphe mo go inaakanyeng le ditiro tse di duleng mo tseleng jaaka nnotagi le tiriso diritibatsi. BOKHUTLOSource link